MADR: Campanie de educare și informare a consumatorilor privind reducerea risipei alimentare - Agricultura României
Vineri, 13 Martie 2020 11:14

MADR: Campanie de educare și informare a consumatorilor privind reducerea risipei alimentare

Scris de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că în conformitate cu prerogativele conferite de legislația națională specifică în domeniul prevenirii și combaterii risipei de alimente, autoritățile publice cu atribuții de reglementare și control în domeniul agroalimentar pot desfășura acțiuni de informare și educare a consumatorilor finali cu privire la prevenirea și diminuarea risipei alimentare prin campanii de informare media, campanii de informare în școli, campanii online, organizarea de seminarii, conferințe, forumuri, organizarea de manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social, tipărirea de materiale publicitare și de informare.

 În acest context, MADR se bucură de colaborarea și susținerea forurilor/autorităților de specialitate, respectiv a FAO, cu care a încheiat un acord, în data de 17 februarie 2020, conform căruia, poate utiliza în programele de informare și educare un pachet educațional publicat în 2019, numit: Do Good: Save Food! Educating future generations for a zero food waste world! (Salvează alimente! Educarea generațiilor viitoare pentru o lume cu zero deșeuri alimentare). Acesta cuprinde patru cărți, pe grupe de vârstă, respectiv, 5-7 ani, 8-9 ani, 10-13 ani și , 14 +. Educarea și informarea privind importanța și beneficiile prevenirii și diminuării risipei de alimente constituie un instrument care va conduce în viitor la o schimbare a comportamentului societății, în general și care va contribui la atingerea obiectivelor globale privind reducerea risipei alimentare, fiind necesar ca aceste măsuri să fie susținute și conjugate.

MADR a încheiat cu Ministerul Educației Naționale un Protocol de colaborare privind Campania de informare și educare a consumatorilor din unitățile de învățământ preuniversitar privind prevenirea și diminuarea risipei de alimente ”Și tu poți proteja planeta! Împreună dăm startul la reducerea risipei de alimente”, menit să conștientizeze elevii și cadrele didactice asupra impactului risipei alimentare la nivel economic, social cât și asupra mediului.

În derularea acestei campanii de informare, MADR se bucură de suportul și colaborarea ASOCIAȚIEI INFOCONS, în baza Protocolului de colaborare (și a actului adițional la acest protocol), care se angajează să traducă gratuit, să multiplice și să distribuie pachetul educațional publicat și pus la dispoziția MADR de către FAO, precum și afișele informative.

    MADR a aprobat și finanțat, în cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală, începând cu anul 2015, proiecte ADER, ale căror rezultate vor sta la baza fundamentării unor politici publice de prevenire și reducere a impactului socio-economic a risipei alimentare, până în anul 2030, actualizării legislației, politici de educație, informare și conștientizare și elaborării unui pachet integrat de susținere a metodelor inovative de reducere a risipei, cu implementarea unei atitudini responsabile față de resursele alimentare folosite.

Informații suplimentare privind proiectele ADER finanțate de MADR

1. Activitățile și rezultatele obținute în perioada 2015 - 2018

În perioada 2014 – 2015 s-au întreprins activități privind elaborarea cerințelor (termenilor de referință), contractarea și lansarea primului proiect sectorial dedicat cunoașterii amplorii fenomenului risipei alimentare în România - ADER 15.1.1 - Impactul socio-economic al risipei alimentare la nivel național în contextul actual al crizelor legate de securitatea alimentară și schimbările climatice. Activitățile și rezultatele obținute în perioada 2015 - 2018 sunt:

ADER 15.1.1 - Impactul socio-economic al risipei alimentare la nivel național în contextul actual al crizelor legate de securitatea alimentară și schimbările climatice

2015 - Determinarea impactului și cauzelor determinante în generarea risipei alimentare

Documente elaborate:

 • Determinarea principalelor sectoare din lanțul alimentar cu risc crescut în generarea de deșeuri alimentare
 • Determinarea principalelor probleme de risipă alimentară care apar pe lanțul produselor alimentare

2016 - Identificarea determinanților socio-economici și culturali ai consumului alimentar în gospodăriile populației

Documente elaborate:

 • Cercetare privind factorii socio-economici care influențează obiceiurile de consum în gospodăriile din România
 • Cercetare privind bune practici în valorificarea deșeurilor din gospodăriile populației la nivel european și național

2017 - Identificarea potențialului de adaptare a verigilor lanțului alimentar din România la principiile dezvoltării circulare, cu impact de minimizare a risipei alimentare

Documente elaborate:

 • Un ghid privind bune practici, modele și sisteme de ambalare care să prelungească termenul de valabilitate
 • Cercetare privind bune practici în fluidizarea managementului lanțului alimentar cu efect în coordonarea superioară între procesatori, angrosiști, retaileri

2018 - Generarea unei strategii integrate de măsuri privind reducerea risipei pe lanțul alimentar

Documente elaborate:

 • Cercetări privind elaborarea unor strategii pentru reducerea risipei alimentare în alimentația publică
 • Compendiu privind elaborarea unor strategii pentru managementul integrat al lanțului alimentar (lanțuri frigorifice, porționare, sisteme de servire/autoservire)
 • Metodologie privind elaborarea unor strategii de marketing cu impact pozitiv asupra risipei pe lanțul alimentar
 • Bune practici europene privind elaborarea unei strategii de comunicare publică privind educarea consumatorilor în spiritul unui consum alimentar sustenabil
 • Propunere de strategie de formare a unor specialiști în managementul risipei alimentare - Curricula orientativă pentru formare in specialitatea „Specialist în managementul deșeurilor în producția agro-alimentară și alimentație publica”
 • Propunere de promovare publica a principiilor unui consum responsabil – dezvoltarea unui draft cadru de proiect în parteneriat MADR – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Ministerul Educației și Cercetării Științifice, privind o campanie publică de informare și conștientizare cu privire la importanța și necesitatea unui consum alimentar responsabil

În anul 2019 s-au întreprins activități privind elaborarea cerințelor (termenilor de referință), contractarea și lansarea a 2 proiecte complementare în parteneriat, pentru asigurarea continuității acțiunilor privind diminuarea risipei alimentare în România:

 • ADER 18.1.2 - Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul agroalimentar, la nivel național, în vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic, până în anul 2030
 • ADER 18.1.1. - Cercetări privind identificarea potențialului de constituire a unor clustere regionale de economie circulară – studii de caz

2. Activitățile și rezultatele obținute in 2019 sunt: 

ADER 18.1.2 - Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul agroalimentar, la nivel național, în vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic, până în anul 2030

2019 - Dezvoltarea unei metodologii privind cercetarea impactului risipei alimentare pe întregul lanț alimentar

Documente elaborate:

 • Raport privind stadiului cunoașterii problematicii risipei alimentare pe plan internațional și național
 • Raport documentar al instrumentelor și metodologiilor folosite în reducerea risipei alimentare în România
 • Metodologie de cercetare privind evoluția risipei alimentare din România din 2016 și tendințe pentru anul 2030

ADER 18.1.1. - Cercetări privind identificarea potențialului de constituire a unor clustere regionale de economie circulară – studii de caz

2019 – Evaluarea potențialului de economie circulară la nivelul unei entități geografice

Documente elaborate:

 • Analiza unor studii de caz de economie circulara în regiunile istorice, Moldova, Ardeal, Oltenia, Dobrogea
 • Elaborarea unei monografii multi regionale a nivelului de implementare a principiilor de economie circulară
 • Dezvoltarea unei metodologii de diagnoză a potențialului de economie circulară la nivelul unei entități geografice - regiune, județ

3. Ce este programat in continuare (perioada 2020 – 2022) în cadrul celor două programe:

ADER 18.1.2 - Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul agroalimentar, la nivel național, în vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic, până în anul 2030

2020 – Cunoașterea evoluției fenomenului risipei alimentare în România

Activități propuse:

 • Realizarea unei cercetări asupra atitudinii față de risipa alimentară pe întregul lanț alimentar
 • Analiza evoluției rezultatelor față de 2016
 • Realizarea unei prognoze privind risipa alimentară în perspectiva anului 2030

Termen limită 31.10.2020

2021 - Fundamentarea unor politici publice de prevenire și reducere a impactului socio-economic până în anul 2030, actualizare legislație, politici de educație, informare și conștientizare

Activități propuse:

 • Elaborarea unor metode și modele tehnico-economice de prevenire și diminuare a risipei alimentare, pe toate verigile lanțului agroalimentar: producție – depozitare – transport – distribuție și comercializare – rețele de alimentație publică - HORECA – consumatori, în vederea fundamentării unor politici publice
 • Analiză privind actualizarea legislației, politici de educație, informare și conștientizare, cu propuneri de politici publice care sa contracareze fenomenul risipei alimentare

Termen limită 31.10.2021

2022 - Analiza prospectivă a evoluției fenomenului de risipă alimentară, în urma promovării politicilor publice identificate în modelele tehnico – economice propuse și calcularea costurilor pentru implementarea unor scenarii până în 2030, în mod independent sau prin asocierea unor concepte

Activități propuse:

 • Analiza prospectivă a evoluției fenomenului de risipă alimentară, în urma promovării politicilor publice identificate in modelele tehnico-economice propuse in etapa anterioara (analiza de impact ex ante)
 • Evaluarea economică a costurilor pentru implementarea unor scenarii până în 2030, în mod independent sau prin asocierea unor concepte

Termen limită 31.10.2022

ADER 18.1.1. - Cercetări privind identificarea potențialului de constituire a unor clustere regionale de economie circulară – studii de caz

2020 - Generarea unui cadru metodologic național privind implementarea unor sisteme de economie circulară în domeniul agroalimentar 

 • Dezvoltarea unei metodologii de implementare și transfer tehnologic a principiilor (Studiu metodologic  de implementare și transfer tehnologic a principiilor economiei circulare la nivelul unui operator economic sau grupuri operaționale economiei circulare la nivelul unui operator economic sau grupuri operaționale)
 • Realizarea unui îndrumar de bune practici pentru clusterele regionale de economie circulară, în domeniul agroalimentar (Ghid de bune practici privind funcționarea operatorilor din domeniul agroalimentar în cluster)
 • Sprijinirea accesului unor entități interesate la informare și conștientizare privind posibilitatea practică de a forma clustere de economie circulară în domeniul agroalimentar (Campanie de conștientizare în cel puțin 2 regiuni; Cel puțin 2 sesiuni de diseminare a rezultatelor; Cel puțin 50 entități informate/ conștientizate; Cel puțin 50 seturi suport tipărite)

Termen limită 31.10.2020

2021 - Generarea unui pilot de economie circulară în domeniul agroalimentar 

 • Proiect pilot privind constituirea și dezvoltarea unui cluster agroalimentar regional, prin exploatarea unor resurse alimentare în sistem de economie circulară și demonstrarea fezabilității și sustenabilității funcționării în clustere, a entităților din domeniul agroalimentar
 • Elaborarea de bune practici pentru clustere regionale de economie circulară, în domeniul agroalimentar

Termen limită: 31.10.2021 

2022 - Sprijinirea entităților economice interesate în asumarea tehnologiilor inovative, cu implementarea unei atitudini responsabile față de mediu și față de resursele folosite

 • Realizarea unui cadru de propuneri privind susținerea tehnologiilor inovative, cu implementarea unei atitudini responsabile față de mediu 
 • Diseminarea  rezultatelor proiectului către entități interesate din lanțul agroalimentar

Termen limită: 31.10.2022

Surs: madr.ro

Citit 98 ori