Luni, 04 Mai 2020 13:42

Lansarea celei de a 3-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”

Scris de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

În perioada 02 martie – 15 mai 2020 se va desfășura cea de a 3-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă submăsurii 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu”, din cadrul PNDR 2014-2020.

Cererile de sprijin pot fi depuse și după data de 15 mai, respectiv până la data de 9 iunie 2020 (inclusiv), cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul pentru anul 1 de angajament dacă cererea de sprijin ar fi fost depusă până la data de 15 mai 2020.

Modificările cererilor de sprijin, fără aplicarea de penalități, pot fi depuse până la data de 2 iunie 2020 (inclusiv). Modificările cererilor de sprijin pot fi depuse și după data de 2 iunie 2020, dar nu mai târziu de 9 iunie 2020, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor aferente anului 1 de angajament pentru utilizarea efectivă a suprafeței în cauză.

Alocarea financiară a acestei sesiuni este de 51.531.090 Euro, reprezentând valoarea cumulată estimată a cererilor de plată aferente primilor 3 ani de angajament pentru cererile de sprijin depuse. 

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (hectar), proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul forestier național, în baza unui angajament pentru o perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit și a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat:

  • Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament,
  • Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafața anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul1)

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%.

Pentru suprafețele mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat.

suprafete

Suprafața minimă pentru care se încheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100 ha. Proprietarii de terenuri forestiere care dețin suprafețe mai mici  și/sau care nu îndeplinesc condițiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat.

Pădurile încadrate în tipul I funcțional (TI – conform prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat, iar terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi trebuie să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața angajată.

Informații detaliate privind condițiile de accesare a schemei de ajutor de stat pot fi obținute la centrele județene ale APIA, precum și prin consultarea Ghidului solicitantului și a documentelor de implementare aferente sesiunii 3, publicate pe site-ul APIA www.apia.org.ro, la secțiunea Măsuri de sprijin și IACS, respectiv Măsuri delegate din PNDR.

masuri de mediu

Citit 660 ori