Afişez elemetele după tag: porcine

În ultima săptămână au fost stinse un număr de 88 focare pestă porcină africană (PPA), iar în data de 06.01.2022 mai sunt active 135 de focare de PPA, conform datelor prezentate în graficul nr. 1, dintre care 16 focare în exploatații comerciale de porcine (inclusiv exploatații comerciale de tip A), fiind afectate un număr de 276.348 de porcine (animale afectate din focarele active).

Grafic nr. 1

focare active 06.01.2022

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ PPA - PERIOADA 2017 – 2022 (06.01.2022)

În perioada 2017 și până în prezent au fost stinse 5.486 de focare de pestă porcină africană conform datelor prezentate în tabelul de mai jos:

Anul

Nr. focare confirmate

Nr. focare active

Nr. focare stinse

2017

2

0

2

2018

1164

0

1164

2019

1728

0

1728

2020

1063

0

1063

2021

1660

131

1529

2022

4

4

0

Total

5621

135

5486

În intervalul 30.12.2021 – 06.01.2022 au fost înregistrate 10 focare noi de PPA:

 • Județul Bihor – 3 focare;
 • Județul Cluj – 2 focare;
 • Județul Dolj – 1 focar;
 • Județul Harghita – 1 focar;
 • Județul Prahova – 1 focar;
 • Județul Satu-Mare – 1 focar;
 • Județul Vaslui – 1 focar;

și au fost stinse 88 de focare de PPA:

 • Județul Dâmbovița – 1 focar;
 • Județul Giurgiu – 6 focare;
 • Județul Ilfov – 8 focare;
 • Județul Timiș – 1 focar;
 • Județul Teleorman – 70 de focare;
 • Mun. București – 1 focar;
 • Județul Vaslui – 1 focar.

De la prima semnalare a prezenței virusului PPA în România, pe data de 31 iulie 2017 și până în prezent, au fost diagnosticate 6.161 de cazuri la mistreți în 41 de județe. În conformitate cu prevederile europene, cazurile de PPA la mistreți se sting după cel puțin 2 ani de la apariția lor.

În intervalul 01.01.2022 – 06.01.2022 au fost înregistrate 11 cazuri noi de PPA la mistreți, după cum urmează:

 • Județul Bihor – 1 caz PPA, mistreț vânat;
 • Județul Bistrița-Năsăud – 4 mistreți găsiți morți;
 • Judeţul Dâmbovița – 2 cazuri PPA, mistreți vânați;
 • Judeţul Hunedoara – 1 caz PPA, mistreț găsit mort;
 • Județul Iași – 2 cazuri PPA, mistreți vânați;
 • Judeţul Tulcea – 1 caz PPA, mistreț vânat.

Sursa: ansvsa.ro

Publicat în Comunicate ANSVSA

Săptămâna trecută a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern nr. 365 din 7 mai 2020, privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și / sau Mangalița", pentru perioada 2020 - 2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia.

Această schemă de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor / întreprinderilor unice care cresc porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, respectiv:

 • producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
 • producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru ca solicitanţii să devină eligibili în încasarea acestui tip de ajutor de minimis, pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și / sau Mangalița, este necesar să fie îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

 • să dețină exploatații înregistrate / autorizate sanitar-veterinar;
 • să dețină scroafe din rasele Bazna și/sau Mangalița, înscrise în registrul genealogic în secțiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în RNE;
 • să dețină registrul exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 16 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;
 • să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minimum 4 purcei / an / scroafă, la o greutate de minimum 8 kg/cap;
 • să identifice, potrivit legislației în vigoare, purceii prevăzuți;
 • să mențină efectivul de scroafe cu care s-a înscris în program pe toată perioada de derulare a acestuia.

De menţionat este faptul că, valoarea sprijinului financiar acordat va fi de 1.200 lei / scroafă / an în condiţia în care comercializarea se va efectua pentru minim 4 purcei / cap de scroafă / an la o greutate de minim 8 kg / cap animal.

Astfel, producătorii agricoli care doresc accesarea acestui program, de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și  / sau Mangalița, au obligaţia de a depune anual, câte o cerere de înscriere (tip) la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui, cerere ce va fi însoțită de următoarele documente:

 • certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului / actul în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, al solicitantului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz;
 • document din care rezultă că exploatația figurează înregistrată în RNE, cu animalele identificate și înregistrate în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare;
 • document de înregistrare sanitar – veterinară / autorizația sanitar-veterinară, în copie, după caz;
 • adeverință eliberată de asociația acreditată de Agenția Națională pentru Zootehnie pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea scroafelor în registrul genealogic al rasei, în secțiunea principală, detaliată pe crotalii;
 • registrul exploatației completat la zi din care rezultă numărul de scroafe înscrise în registrul genealogic al rasei deținute, în copie;
 • dovadă cont activ de disponibilități bancă / trezorerie.

Ulterior finalizării etapei de înscriere, respectiv după livrarea purceilor de la scroafele eligibile menţionate în cererea de înscriere, solicitanţii vor avea sarcina de a depune câte o cerere de plată (tip), dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii în care s-a realizat ultima livrare a purceilor, împreună cu următoarele documente în copie:

 • factura de vânzare, din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului și numărul de animale comercializate;
 • avizul de însoțire, din care rezultă numărul de purcei comercializați, greutatea totală /greutatea pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului;
 • documentul de mișcare animale vii, reglementat de legislația sanitar - veterinară în vigoare;
 • certificatul sanitar - veterinar pentru purceii comercializați;
 • registrul de monte și fătări, din care rezultă produșii livrați spre comercializare.

Cererile de plată și documentele justificative prevăzute anterior se depun până cel târziu la data de 10 decembrie a anului pentru care se depune cererea.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă pentru fiecare scroafă.

Sursă: DAJ Vaslui

Publicat în Subventii

La această dată, Pesta Porcină Africană (PPA) evoluează în 213 localități din 26 de județe, cu un număr de 455 de focare (dintre care 4 focare în exploatații comerciale și 2 focare în exploatații de tip A). În 12 județe au fost diagnosticate doar cazuri la mistreți. De la prima semnalare a prezenței virusului PPA în România, pe data de 31 iulie 2017, și până în prezent, au fost eliminați 652.265 de porci afectați de boală și au fost diagnosticate 3.407 de cazuri la mistreți.

În total au fost stinse 2.626 focare după cum urmează:

–        2 focare în județul Alba;

–        35 de focare în Arad (dintre care 2 focare în exploatații de tip A);

–        29 de focare în județul Argeș (dintre care 2 în exploatații de tip A);

–        10 focare în județul Bacău;

–        105 focare în județul Bihor;

–        19 focare în județul Botoșani;

–        un focar în județul Brașov;

–        210 de focare în județul Brăila (dintre care 17 în exploatații comerciale);

–        93 de focare în județul Buzău (dintre care unul într-o exploatație de tip A);

–        122 de focare în județul Călărași (dintre care 5 focare în exploatații comerciale);

–        97 de focare în județul Constanța;

–        4 focare în județul Covasna;

–        62 de focare în județul Dâmbovița (dintre care unul într-o exploatație de tip A și 3 în exploatații comerciale);

–        264 de focare în județul Dolj;

–        56 de focare în județul Galați;

–     274 focare în județul Giurgiu (dintre care 3 în exploatații de tip A și 5 exploatații comerciale);

–        un focar în județul Hunedoara;

–        167 de focare în județul Ialomița;

–        5 focare în județul Iași;

–        28 de focare în județul Ilfov (dintre care 2 în exploatații comerciale);

–        9 focare în județul Maramureș;

–        2 focare în județul Mehedinți;

–        2 focare în județul Neamț;

–        76 de focare în județul Olt (dintre care un focar într-o exploatație comercială);

–        43 de focare în județul Prahova;

–        56 de focare în județul Satu Mare (dintre care unul într-o exploatație comercială);

–        11 focare în județul Sălaj;

–        6 focare în județul Sibiu;

–        203 de focare în județul Teleorman;

–        3 focare în județul Timiș;

–        589 de focare în Tulcea (dintre care 5 focare în exploatații comerciale și un focar într-o exploatație de tip A);

–        12 focare în județul Vaslui (dintre care un focar într-o exploatație comercială și un focar într-o exploatație de tip A);

–        15 focare în județul Vâlcea;

–        15 focare în județul Vrancea;

Detaliat, situaţia focarelor active de PPA și cazurilor la mistreți se prezintă astfel:

–        Județul Alba – un focar în gospodăria populației și 12 cazuri la mistreți;

–        Județul Arad – un focar într-o exploatație de tip A și 59 de cazuri la mistreți;

–        Județul Argeș – 6 focare (dintre care 4 focare în exploatații comerciale) și 134 de cazuri la mistreți;

–        Județul Bacău – 4 focare în gospodăriile populației și 16 cazuri la mistreți;

–        Judeţul Bihor – 10 focare în gospodăriile populaţiei şi 228 de cazuri la mistreţi;

–        Județul Bistrița-Năsăud – 4 cazuri la mistreți;

–        Județul Botoșani – 103 cazuri la mistreți;

–        Județul Brașov – un focar în gospodăria populației și 12 cazuri la mistreți;

–       Judeţul Brăila – 2 focare în gospodăriile populației și 25 de cazuri la mistreți;

–        Județul Buzău – 4 focare în gospodăriile populației și 59 de cazuri la mistreți;

–        Judeţul Călăraşi – 182 de cazuri la mistreţi;

–        Judeţul Constanţa – 43 de cazuri la mistreţi;

–        Județul Covasna – un focar în gospodăria populației și 10 cazuri la mistreți;

–        Județul Dâmbovița – 8 focare (un focar într-o exploatație de tip A) și 87 de cazuri la mistreți;

–        Județul Dolj – 19 focare în gospodăriile populației și 58 de cazuri la mistreți;

–        Judeţul Galaţi – 7 focare în gospodăriile populației şi 44 de cazuri la mistreţi;

–        Județul Giurgiu – 2 focare și 307 de cazuri la mistreți;

–        Județul Gorj – 57 de focare în gospodăria populației și 91 de cazuri la mistreți;

–        Județul Harghita – 3 cazuri la mistreți;

–        Județul Hunedoara – 4 cazuri la mistreți;

–        Judeţul Ialomiţa – 186 de cazuri la mistreţi;

–        Județul Iași – 4 focare în gospodăriile populației și 46 de cazuri la mistreți;

–         Judeţul Ilfov – 4 focare și 171 de cazuri la mistreți;

–          Județul Maramureș – 50 de cazuri la mistreți;

–         Județul Mehedinți – 35 de cazuri la mistreți;

–         Județul Mureș – 6 cazuri la mistreți;

–        Județul Olt – 71 de focare și 11 cazuri la misteți;

–        Județul Prahova – 15 focare în gospodăriile și 147 de cazuri la mistreți;

–        Judeţul Satu-Mare – 241 de cazuri la mistreţi;

–        Judeţul Sălaj – 5 focare în gospodăriile populaţiei și 144 de cazuri la mistreţi;

–        Județul Sibiu – 3 focare în gospodăriile populației și 21 de cazuri la mistreți;

 • Județul Suceava – un caz la mistreț;

–         Județul Teleorman – 205 de focare în gospodăriile populației și 539 de cazuri la mistreți;

 • Județul Timiș – 3 focare în gospodăriile populației;

–        Judeţul Tulcea – 4 focare în gospodăriile populației și 181 de cazuri la mistreţi;

–        Județul Vaslui – 2 focare în gospodăriile populației și 15 cazuri la mistreți;

–        Județul Vâlcea – 5 focare în gospodăriile populației și 89 de cazuri la mistreți;

–        Județul Vrancea – 11 focare în gospodăria populației și 43 de cazuri la mistreți.

Până la această dată (26.03.2020) au fost despăgubiți 15.038 de proprietari, valoarea totală a plăților fiind de 425.357.850 de lei.

Detaliat, situaţia plăților despăgubirilor se prezintă astfel:

–       Județul Arad – au fost plătite despăgubiri pentru cele 326 exploatații afectate în valoare de 1.863.500 de lei;

–        Județul Argeș – au fost plătite despăgubiri pentru cele 25 de exploatații afectate în valoare de 21.451.310 de lei;

–      Județul Bacău – au fost plătite despăgubiri pentru cele 4 exploatații afectate în valoare de 51.460 lei;

–        Judeţul Bihor – au fost plătite despăgubiri pentru 290 de exploatații din 294 afectate în valoare de 1.379.280 de lei;

–        Județul Botoșani – au fost plătite despăgubri pentru toate cele 19 exploatații afectate în valoare de 82.420 de lei;

–        Judeţul Brăila – au fost plătite despăgubiri pentru 3.994 de exploatații dintr-un total de 4.006 de exploatații în valoare de 224.858.160 de lei;

–          Județul Buzău – au fost plătite despăgubiri pentru 58 de exploatații din cele 60 afectate în valoare de 242.730 de lei;

–          Judeţul Călăraşi – au fost plătite despăgubiri pentru 444 de exploatații din cele 457 afectate în valoare de 34.106.690 de lei;

–        Judeţul Constanţa – au fost plătite despăgubiri pentru cele 876 de exploatații afectate în valoare de 4.124.430 de lei;

–        Județul Covasna – au fost plătite despăgubiri pentru cele 43 de exploatații afectate în valoare de 69.000 de lei;

–        Județul Dâmbovița – au fost plătite despăgubiri pentru 69 de exploatații din cele 75 afectate în valoare de 4.330.400 de lei;

–       Județul Dolj – au fost plătite despăgubiri pentru 1.340 de exploatații din cele 1.351 afectate în valoare de 7.990.970 de lei;

–          Judeţul Galaţi – au fost plătite despăgubiri pentru 258 de exploatații dintr-un total de 261 de exploatații afectate în valoare de 969.000 de lei;

–        Județul Giurgiu – au fost plătite despăgubiri pentru 1.039 de exploatații afectate în valoare de 13.986.080 de lei;

–        Județul Gorj – au fost plătite despăgubiri pentru cele 48 de exploatații afectate în valoare de 347.120 de lei;

–       Judeţul Ialomiţa – au fost plătite despăgubiri pentru 2.494 de exploatații dintr-un total de 2.605 de exploatații în valoare de 6.775.000 de lei;

–       Judeţul Ilfov – au fost plătite despăgubiri pentru 46 de exploatații în valoare de 37.655.430 de lei;

 • Județul Maramureș – au fost plătite despăgubiri pentru exploatația afectată în valoare de 3.710 de lei;

–          Județul Olt – au fost plătite despăgubiri pentru 669 de exploatații dintr-un total de 662 de exploatații afectate în valoare de 6.049.390 de lei;

–        Județul Prahova – au fost plătite despăgubiri pentru 111 din cele 121 de exploatații afectate în valoare de 512.480 de lei;

–        Judeţul Satu-Mare – au fost plătite despăgubiri pentru 53 de exploatații din cele 55 afectate în valoare de 3.582.530 de lei;

–        Județul Sălaj – au fost plătite despăgubiri pentru 9 din cele 14 exploatații afectate în valoare de 79.300 de lei;

–          Județul Sibiu – au fost plătite despăgubiri pentru 6 din cele 8 exploatații afectate în valoare de 28.480 de lei;

–       Județul Teleorman – au fost plătite despăgubiri pentru cele 1.605 de exploatații afectate în valoare de 5.853.940 de lei;

–        Judeţul Tulcea – au fost plătite despăgubiri pentru 1.173 de exploatații dintr-un total de 1.187 de exploatații în valoare de 46.625.920 de lei;

–          Județul Vaslui – au fost plătite despăgubiri pentru cele 19 de exploatații afectate în valoare de 2.182.000 de lei;

–       Județul Vâlcea – au fost plătite despăgubiri pentru cele 4 exploatații afectate în valoare de 19.740 de lei;

–      Județul Vrancea – au fost plătite despăgubiri pentru 15 exploatații din cele 23 afectate în valoare de 137.380 de lei;

ANSVSA solicită sprijinul cetățenilor pentru respectarea următoarelor măsuri:

 • pentru această boală nu există vaccin, singura metodă de protejare a sănătăţii animalelor este respectarea condiţiilor de biosecuritate;
 • nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă, în pădure sau în zonele agricole înveciate cu mediul silvatic;
 • este recomandat ca pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu burete sau paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustic sau cu un biocid recomandat de un medic veterinar;
 • creşteţi porcii doar în spaţii închise, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci din alte exploatații, cu porci mistreţi sau cu proprietari care deţin porci domestici;
 • nu hrăniţi animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în famile care aduc carne de mistreţ, sub nicio formă nu daţi porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
 • nu cumpăraţi purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
 • vânătorii şi responsabilii fondurilor de vânătoare trebuie să anunţe DSVSA judeţene despre orice situaţie în care au depistat porci mistreţi morţi, ori cu comportament modificat şi să transmită probele pentru diagnosticul de laborator.

De la începutul acestui an, în Europa, pe lângă România au fost diagnosticate focare de PPA în: Bulgaria, Ucraina, Belgia, Estonia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Serbia, Slovacia și Ucraina și Grecia.

Facem precizarea că pesta porcină africană nu produce îmbolnăviri la oameni, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel economic și social.

Publicat în Medicina veterinară

La această dată, Pesta Porcină Africană (PPA) evoluează în 243 de localități din 24 de județe, cu un număr de 530 de focare (dintre care 5 focare în exploatații comerciale și 2 focare în exploatații de tip A). În 11 județe au fost diagnosticate doar cazuri la mistreți. De la prima semnalare a prezenței virusului PPA în România, pe data de 31 iulie 2017, și până în prezent, au fost eliminați 577.307 porci afectați de boală și au fost diagnosticate 3.011 de cazuri la mistreți.

În total au fost stinse 2.477 de focare după cum urmează:

–        un focar în județul Alba;

–        35 de focare în Arad (dintre care 2 focare în exploatații de tip A);

–        28 de focare în județul Argeș (dintre care 2 în exploatații de tip A);

–        7 focare în județul Bacău;

–        97 de focare în județul Bihor;

–        19 focare în județul Botoșani;

–        un focar în județul Brașov;

–        208 de focare în județul Brăila (dintre care 16 în exploatații comerciale);

–        90 de focare în județul Buzău (dintre care unul într-o exploatație de tip A);

–        122 de focare în județul Călărași (dintre care 5 focare în exploatații comerciale);

–        97 de focare în județul Constanța;

–        3 focare în județul Covasna;

–        52 de focare în județul Dâmbovița (dintre care unul într-o exploatație de tip A și 2 în exploatații comerciale);

–        250 de focare în județul Dolj;

–        54 de focare în județul Galați;

–     200 focare în județul Giurgiu (dintre care 3 în exploatații de tip A și 4 exploatații comerciale);

–        un focar în județul Hunedoara;

–        167 de focare în județul Ialomița;

–        2 focare în județul Iași;

–        26 de focare în județul Ilfov (dintre care 2 în exploatații comerciale);

–        3 focare în județul Maramureș;

–        2 focare în județul Mehedinți;

–        2 focare în județul Neamț;

–        74 de focare în județul Olt;

–        43 de focare în județul Prahova;

–        56 de focare în județul Satu Mare (dintre care unul într-o exploatație comercială);

–        10 focare în județul Sălaj;

–        2 focare în județul Sibiu;

–        203 de focare în județul Teleorman;

–        3 focare în județul Timiș;

–        586 de focare în Tulcea (dintre care 5 focare în exploatații comerciale și un focar într-o exploatație de tip A);

–        9 focare în județul Vaslui (dintre care un focar într-o exploatație comercială);

–        4 focare în județul Vâlcea;

–        15 focare în județul Vrancea;

Detaliat, situația focarelor active de PPA și cazurilor la mistreți se prezintă astfel:

–        Județul Alba – 4 cazuri la mistreți;

–        Județul Arad – 59 de cazuri la mistreți;

–        Județul Argeș – un focar în gospodăriile populației, 2 focare în exploatații comerciale și 59 de cazuri la mistreți;

–        Județul Bacău – 3 focare în gospodăriile populației și 11 cazuri la mistreți;

–        Județul Bihor – 8 focare în gospodăriile populației şi 226 de cazuri la mistreți;

–        Județul Bistrița-Năsăud – 4 cazuri la mistreți;

–        Județul Botoșani – 101 cazuri la mistreți;

–        Județul Brașov – un focar în gospodăria populației și 11 cazuri la mistreți;

–       Județul Brăila – 2 focare (dintre care unul într-o exploatație comercială) și 25 de cazuri la mistreți;

–        Județul Buzău – 6 focare în gospodăriile populației și 49 de cazuri la mistreți;

–        Judeţul Călăraşi – 127 de cazuri la mistreți;

–        Judeţul Constanţa – 42 de cazuri la mistreți;

–        Județul Covasna – 2 focare în gospodăria populației și 9 cazuri la mistreți;

–        Județul Dâmbovița – 15 focare (dintre care un focar într-o exploatație comercială și un focar într-o exploatație de tip A) și 84 de cazuri la mistreți;

–        Județul Dolj – 26 de focare în gospodăriile populației și 57 de cazuri la mistreți;

–        Județul Galați – 9 focare în gospodăriile populației şi 44 de cazuri la mistreți;

–        Județul Giurgiu – 74 de focare (dintre care un focar într-o exploatație comercială) și 306 de cazuri la mistreți;

–        Județul Gorj – 48 de focare în gospodăria populației și 85 de cazuri la mistreți;

–        Județul Harghita – 2 cazuri la mistreți;

–        Județul Hunedoara – 4 cazuri la mistreți;

–        Județul Ialomița – 170 de cazuri la mistreți;

–        Județul Iași – 6 focare în gospodăriile populației și 33 de cazuri la mistreți;

–         Județul Ilfov – 6 focare și 171 de cazuri la mistreți;

–          Județul Maramureș – 6 focare în gospodăriile populației și 41 de cazuri la mistreți;

–         Județul Mehedinți – 3 cazuri la mistreți;

–         Județul Mureș – 5 cazuri la mistreți;

–        Județul Olt – 69 de focare și 8 cazuri la mistreți;

–        Județul Prahova – 9 focare în gospodăriile și 108 de cazuri la mistreți;

–        Județul Satu-Mare – 188 de cazuri la mistreți;

–        Județul Sălaj – 5 focare în gospodăriile populației și 121 cazuri la mistreți;

–        Județul Sibiu – 4 focare în gospodăriile populației și 17 cazuri la mistreți;

–        Județul Teleorman – 201 de focare în gospodăriile populației și 539 de cazuri la mistreți;

–        Județul Tulcea – 7 focare în gospodăriile populației și 179 de cazuri la mistreți;

–        Județul Vaslui – 3 focare (dintre care un focar într-o exploatație de tip A) și 16 cazuri la mistreți;

–        Județul Vâlcea – 12 focare în gospodăriile populației și 64 de cazuri la mistreți;

–        Județul Vrancea – 9 focare în gospodăria populației și 40 de cazuri la mistreți.

Până la această dată (13.02.2020) au fost despăgubiți 14.803 proprietari, valoarea totală a plăților fiind de 403.380.850 de lei.

Publicat în Comunicate ANSVSA